Koninklijke Fanfare 'De Verenigde Vrienden' OVERMERE

 

                                                                               
                                                                               
    home  fanfare  orkest  drumband  I  media  I  contact    
                                                           
       
       
       
       
       
       
       
       
       
                                                                               
                        D                                                      
    Dirigenten Dirigent fanfareorkest    
    Fanfareorkest Luc Becqué    
    Samenspelenensemble                                                        
    Saxofoonensemble

   

Luc Becqué werd geboren op 3 juli 1966 en zette, zoals bij velen het geval is, zijn eerste muzikale stappen in de plaatselijke “Koninklijke fanfare Sint-Pietersvrienden” van Uitbergen bij toenmalig dirigent Constant Van Steendam.

   
    Technische commissie        
    Opleiding        
                               
                               
                               
                               
                                                                               
                       

In 1980 startte hij aan de Gemeentelijke Academie voor Woord en Muziek van Wetteren met notenleer, trompet (bij Willy Dauwe) en piano (bij Annie Michem). Aan deze Muziekacademie behaalde hij uiteindelijk het einddiploma notenleer, het getuigschrift van de middelbare graad muziekgeschiedenis en, in 1991, het getuigschrift van de hogere graad kamermuziek, het einddiploma van de uitmuntendheidsgraad voor trompet én de regeringsmedaille (91 %), de hoogste mogelijke onderscheiding die een amateurmuzikant aan een muziekacademie kon behalen.
Luc had het geluk om zijn legerdienst in professioneel muzikale kringen te kunnen vervullen bij het trompetterskorps van de Muziekkapel van de Belgische Marine. Daarnaast nam hij meermaals deel aan provinciale en nationale solistentornooien en muziekweekends ingericht door de muziekfederatie Fedekam. Hierdoor kreeg hij de kans om te spelen met gerenommeerde dirigenten als André Waignein, Kees Vlak of Jan Van der Roost. Freelance was hij meermaals actief bij producties van het Oost-Vlaams Kamerorkest uit Aalst of Schola Cantorum Cantate Domino uit Aalst. Ook in de brassbandwereld is Luc actief geweest, als solo-cornet bij Metropole Brassband. Met deze band nam hij twee CD’s op. In 2008 kreeg hij de kans om de dirigent en de pedagoog in zichzelf te ontdekken, ondermeer bij het jeugdensemble van de Harmonie van Lede en in de muziekschool van de Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' van Overmere. Een kans die hij met beide handen greep. Heden is Luc secretaris van zijn moederorkest, de Koninklijke fanfare 'Sint-Pietervrienden' van Uitbergen, waar hij tevens de partituur van Es-cornet voor zijn rekening neemt.
            
Bij onze Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' van Overmere, waarvan hij al sinds 1990 deel uitmaakt, is Luc sedert 29 augustus 2016 dirigent van het fanfareorkest. Hij begeleidt bovendien de samenspelklas, is lid van de technische commissie en geeft hij koperonderricht aan beginnende muzikanten.

   
                                                                               
                      D                                                      
                        Begeleider saxofoonensemble    
                        Herman Van Hee    
                                                                               
                       

Herman Van Hee

   

Herman Van Hee werd geboren op 10 augustus 1944 in Overmere. Hij zette zijn eerste stappen in de fanfare als trommelaar opgeleid door toenmalig chef van het trommelkorps Julien Colman, later voorzitter van de fanfare.
Geboren met zin voor muzikaliteit experimenteerde Herman al vlug met de saxofoon wat hem reeds op 15-jarige leeftijd een plaatsje tussen de muzikanten van de Verenigde Vrienden bezorgde.

   
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                                                               
                       

Muziek was zijn passie en trok gedurende vier jaar naar de gemeentelijke muziekacademie van Wetteren waar hij zich vervolmaakte onder leiding van professor 
De Smedt. Ondertussen gaf Julien Colman de leiding van het trommelkorps door aan Herman, een taak die hij tot 1988 heeft uitgeoefend. Als chef-instructeur van het toenmalig trommelkorps kreeg Herman een zitje in het bestuur. Met dat bestuur en vooral de jongere bestuursleden zou hij trouwens een eerste kostumering realiseren in 1978.
Bij de aanstelling van een nieuw bestuur in 1991 werd Herman verkozen tot ondervoorzitter. Uiteindelijk werd in 2005 na het te vroege overlijden van toenmalig voorzitter Julien Colman Herman verkozen tot voorzitter van de Verenigde Vrienden.
Herman onderscheidt zich vooral in de aantrekking en opleiding van nieuwe muzikanten.
Vooral de laatste jaren zorgde hij voornamelijk voor de opleiding van de saxofonisten en occasioneel een koperblazer, een taak die hij nog steeds met verve volbrengt en hoopt om dit nog vele jaren te kunnen verderzetten.
Dat Herman dagdagelijks begaan is met de toekomst van de fanfare bewijst ook de oprichting van een leerlingen-ensemble dat in 2008 onder zijn impuls werd opgericht en gedirigeerd wordt door Luc Becqué. Hijzelf speelt in dit ensemble euphonium.
Tijdens een officiële plechtigheid op 28 november 2010 droeg Herman het voorzitterschap officieel over aan Wim De Geest. Tegelijk ontving Herman een staatsereteken, de 'Zilveren medaille in de orde van Leopold II'.
Dit jaar is Herman exact 60 jaar van de Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' Overmere.

   
                                                                               
                                                                               
                        Ere-dirigent van de fanfare    
                        Hubert Vander Stricht    
                                                                               
                       

Ere-dirigent Hubert Vander Stricht

   

Hubert Vander Stricht werd geboren op 2 juni 1942 in Overmere.
Hij startte z’n muzikale loopbaan bij de Koninklijke 
Fanfare ‘De Verenigde Vrienden’ Overmere in 1950.
Het was ‘meester’ Maurice De Wilde die vele leerlingen achter de muziekpupiter bracht, zo ook Hubert met trompet als instrument.

   
                               
                               
                               
                               
                               
                               
                                                                               
                       

Begin jaren zeventig was Hubert ook muzikant bij de Socialistische harmonie ‘Vooruit’, een 80-koppig muziekkorps uit Lokeren dat in de Uitmuntendheidsafdeling geklasseerd stond.
Hij volgde op dat ogenblik ook lessen aan de muziekacademie in Lokeren en in 1973 werd Hubert dirigent van de Overmeerse fanfare.
Maar liefst 25 jaar, een kwart-eeuw, was Hubert onafgebroken dirigent.
Ondertussen leerde Hubert jong en oud de knepen van de muziek in de plaatselijke muziekschool. Lange tijd was hij ook muzikant in de Koninklijke fanfare ‘De Sint-Pietersvrienden’ in Uitbergen.
In 1998, het jaar van de herdenking ‘200 jaar Boerenkrijg’, vond een grote viering plaats ter gelegenheid van z’n zilveren jubileum als dirigent van de fanfare en werd daarbij opgevolgd door Steven Prengels.
Inmiddels is Hubert ere-dirigent en leidt nog steeds de muzikale wandelingen. Ook bij afwezigheid van de huidige dirigent Dennis Van Broeck staat Hubert, goed 37 jaar na z’n aanstelling, nog steeds voor het orkest.
Tijdens een officiële plechtigheid op 28 november 2010 ontving Hubert het staatsereteken de 'Zilveren palmen in de Kroonorde'.
     
Ter gelegenheid van het 151e Sint-Ceciliafeest op zondag 29 november 2015 werd Hubert gevierd omdat hij dan exact 65 jaar tot onze Verenigde Vrienden behoorde.

   
                                                                               
                                                                               
    Klik hier om naar boven te gaan    
                                                                               

Copyright © 2005      Koninklijke Fanfare 'De Verenigde Vrienden' Overmere