Dirigent van het fanfareorkest

Luc Becqué werd geboren op 3 juli 1966 en zette, zoals bij velen het geval is, zijn eerste muzikale stappen in de plaatselijke "Koninklijke fanfare Sint-Pietersvrienden" van Uitbergen bij toenmalig dirigent Constant Van Steendam.

In 1980 startte hij aan de Gemeentelijke Academie voor Woord en Muziek van Wetteren met notenleer, trompet (bij Willy Dauwe) en piano (bij Annie Michem). Aan deze Muziekacademie behaalde hij uiteindelijk het einddiploma notenleer, het getuigschrift van de middelbare graad muziekgeschiedenis en, in 1991, het getuigschrift van de hogere graad kamermuziek, het einddiploma van de uitmuntendheidsgraad voor trompet én de regeringsmedaille (91 %), de hoogste mogelijke onderscheiding die een amateurmuzikant aan een muziekacademie kon behalen.
Luc had het geluk om zijn legerdienst in professioneel muzikale kringen te kunnen vervullen bij het trompetterskorps van de Muziekkapel van de Belgische Marine. Daarnaast nam hij meermaals deel aan provinciale en nationale solistentornooien en muziekweekends ingericht door de muziekfederatie Fedekam. Hierdoor kreeg hij de kans om te spelen met gerenommeerde dirigenten als André Waignein, Kees Vlak of Jan Van der Roost. Freelance was hij meermaals actief bij producties van het Oost-Vlaams Kamerorkest uit Aalst of Schola Cantorum Cantate Domino uit Aalst. Ook in de brassbandwereld is Luc actief geweest, als solo-cornet bij Metropole Brassband. Met deze band nam hij twee CD's op. In 2008 kreeg hij de kans om de dirigent en de pedagoog in zichzelf te ontdekken, ondermeer bij het jeugdensemble van de Harmonie van Lede en in de muziekschool van de Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' van Overmere. Een kans die hij met beide handen greep. Heden is Luc secretaris van zijn moederorkest, de Koninklijke fanfare 'Sint-Pietervrienden' van Uitbergen, waar hij tevens de partituur van Es-cornet voor zijn rekening neemt.

Bij onze Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' van Overmere, waarvan hij al sinds 1990 deel uitmaakt, is Luc sedert 29 augustus 2016 dirigent van het fanfareorkest en is lid van de technische commissie