Anno 1864

Met 160 jaar op de teller is onze Overmeerse fanfare de op één na oudste vereniging uit ons dorp en met goed 60 actieve leden (muzikanten, drumband, leerlingen,...) één van de actiefste.
'De fanfare van vroeger' is reeds lang voorbij en heeft als amateurkunst een flinke muzikale stap voorwaarts gezet.
Bovendien vervult onze fanfare een belangrijke rol in en buiten onze gemeente. Ze is als het ware een ambassadeur voor Overmere. Plechtigheden, buurt- en andere concerten, feestelijkheden, kermissen,... De fanfare zorgt voor een perfecte muzikale omlijsting.
De fanfare werkt wekelijks aan de kwaliteit en de muzikaliteit van haar programma. Hiervoor worden heel wat middelen geïnvesteerd, ook in de opleiding van onze muzikanten. Wanneer U even doorklikt in deze website maakt U een boeiende reis doorheen een prachtige fanfarefamilie. Muzikaliteit en vriendschap vormen de kern van onze muziekvereniging, de naam 'De Verenigde Vrienden' waardig.


Het fanfareorkest van de Koninklijke fanfare 'De Verenigde Vrienden' werd in maart 2023 geklasseerd in eerste afdeling, met onderscheiding.