Sint-Ceciliafeest 'winter edition'

Het is een jaarlijkse traditie, bij ons ondertussen reeds 159 jaar.
Eén keer in een jaar vieren fanfares een jaarfeest, genaamd : het Sint-Ceciliafeest.
Onze fanfare viert dit feest met een zomer- én een wintereditie.
De wintereditie van dit Sint-Ceciliafeest heeft in onze fanfare een mooie invulling met een mooie viering in de parochiekerk, enkele bezoeken aan ereleden en vooral een feestelijk diner. Tijdens dit diner is er dan een terugblik op de afgelopen jaaractiviteiten en worden verdienstelijke leden in de kijker gesteld.

     


FEESTELIJKE EUCHARISTIE
Om 10u30 musiceert ons fanfareorkest tijdens een feestelijke viering in de parochiekerk van Overmere.
Ook de Chiro-jeugd zorgt mee voor deze mooie viering tijdens hun Christus-Koningfeest.

FEESTELIJK DINER
's Middags nemen we plaats aan tafel voor een feestelijk diner. Er is dan traditioneel een terugblik naar het voorbije werkjaar.

DE ERE-GALLERIJ
Een mooie fanfarewerking steunt op het enthousiast samenspelen van al onze leden over generaties heen. Met regelmaat stellen we graag jubilerende Verenigde Vrienden in de kijker.  


Feestelijk diner


Praktische info

Hoe inschrijven?
Via e-mail : info@fanfare-overmere.be 
Via telefoon : 0478-49 87 85 (iedere werkdag tussen 19u en 20u)
 
Locatie van het Sint-Ceciliafeest
Gemeentelijke feestzaal, Burg. De Lausnaystraat 79, 9290 Overmere
     

  
Een blik op vorige edities?

. KLIK HIER voor foto's via Facebook
. KLIK HIER voor foto's via Google foto's